Schéma zařízení pro kontrolu kvality

továrna (1)

továrna (2)

továrna (3)

továrna (4)

Máme profesionální a přísně proces kontroly kvality.

1.Kontrola surovin

Náš inspektor provede kontrolu surovin, když dorazí do našeho skladu.Inspektoři provedou úplnou nebo namátkovou kontrolu podle inspekčních norem a vyplní záznamy o kontrole surovin.

  Způsob kontroly:

Ověřovací metody mohou zahrnovat inspekci, měření, pozorování, ověřování procesu a poskytování certifikačních dokumentů

2.Kontrola výroby

Inspektor provede kontrolu podle požadavků uvedených ve standardu kontroly výrobku a obsah bude zaznamenán v odpovídajících záznamech o kontrole.